top of page
freedom-H6AS2NX.jpg
 תורמים להמשך המשימה 

05.10.20  -  סגרו לנו את יו-טיוב
26.10.21 - סגרו לנו את הפטריאון
07.12.21 - סגרו לנו את הפייפאל

ורק גדלנו מאז!

הרשמו לקבלת עדכונים -

הרשמתך נקלטה

bottom of page