top of page

קולנוע וטלויזיה בסדר עולמי

תעשיית הסרטים לקולנוע והסדרות לטלויזיה לוקחת חלק פעיל מאוד בתכנות האוכלוסייה לעתיד הצפוי במידה ותוכניתם תמומש. על הרבה מאוד סדרות ניתן לומר שהן חזו את העתיד במדוייק, ועל אחרות כי הן מאלחשות את חשיבת הקהל, לתכנות המוני, עדרי, חסר מחשבה. 

בקרוב יהיה פה ערוץ!
bottom of page