בית המשפט המחוזי בגרמניה הצהיר כי
תקנת הקורונה אינה חוקתית
| UK Human Rights Blog