בן סוואן | איומים, הפחדות והיעלמויות. המחיר שחושפי האמת משלמים