דרכוני חיסונים מהווים פגיעה בחופש, בחירות ובדמוקרטיה | Telegraph