התרופה איברמקטין אושרה בארה"ב לטיפול בקוביד-19 | Life site news