ניו יורק מפסיקה לדרוש בדיקת קוביד
כתנאי חובה בבתי ספר | Childrens health defense