פטריק בת דוד | ד״ר תומאס קוון | מיתוס המחלות המדבקות