פייסבוק וכתב העת 'האמריקני לרפואה' מודים כי עמדתם בנושא הידרוקסיכלורוקווין הייתה שגויה | The gateway pundit