תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

אלוהים יקר | דקס


KNOWHERE MUSIC


אני רק רוצה להבהיר את זה (תשמע)

אני מאמין

אבל לפעמים זה נהיה קשה (תשמע)

שמי דקס (אלוהים יקר)


אלוהים יקר

יש לי הרבה שאלות על העבר (אתה שומע אותי?)

ואני לא רוצה לשמוע את זה מבן אדם שעשית את זה אז אתה האדם האחרון שאני אשאל

ספר לי מה אמיתי, ספר לי מה מזויף

למה הכל עליך הוא ויכוח? (למה?)

מה הטעם באהבה?

בכל פעם שהראיתי את זה הייתי שבור וזה אילץ אותי רק לרצות לשנוא

למה יש רק אחד ממך אבל מספר דתות? (למה?)

למה כל שיחה מסתיימת במחלוקת? (למה?)

למה כולם רוצים להגיד לנו איך לחיות אבל הם לא יקשיבו לאותו מסר ארור שהם מעבירים? (שילכו לעזאזל!)

תגיד לי איך להרגיש, תגיד לי מה לא בסדר

ניסיתי להתקשר, להרים טלפון (להרים!)

אני ברשות עצמי

כולם אומרים שאתה חוזר, אז אחי למה לעזאזל זה לוקח כל כך הרבה זמן?

למה אני פצוע? (למה?)

למה יש כאב?

למה כל דבר טוב תמיד צריך להשתנות? (למה!)

למה כולם מנסים להרוויח מעבודתו של אדם אחר ואז הורסים אותה רק בשביל רווח כספי?

תגיד לי אתה שחור או לבן?

אפילו לא ממש אכפת לי אני רק באמת רוצה לדעת מה נכון (לא אכפת לי)

הם אמרו דבר אחד אבל חיפשתי בספר

וזה נראה כאילו הם שיקרו במשך כל חיי הארורים

אמור לי לאן אני הולך (לאן?)

האם זה גן עדן או גיהנום?

אני רק מקווה שההודעה הזו תברך אותך היטב

חלמתי שאני הולך עם השטן

לא זוכר איך זה מרגיש אבל נשבע שאני זוכר את הריח

הסתכל לי ישר לתוך העיניים ותאמר לי שכל מה שאני רוצה יכול להיות שלי אם אוותר ואחליט למכור

אבל אמרתי שאני מעדיף למות ואז לקבל את שלי עכשיו אני כאן בלי פחד אדם אחד שיש לו סיפור לספר


אלוהים אדירים

איפה היית כשהייתי צריך את זה?

כשפישלתי וחזרתי על זה?

כשהם קבעו את הרף ואני חרגתי ממנו? (איפה היית??)

החיים שלי הם כמו ספר שהם שופטים לפי כריכה אבל מעולם לא התפנו לקרוא את אותו (חרא!)

אני זוכר שסיפרתי לך את המטרות שלי ואת החלומות שלי אבל אפילו לא ענית אז אני מניח שלא האמנת בזה

אני זוכר שישבתי עם אקדח לראשי וניסיתי לבקש ממך עזרה אבל אני מניח שלא האמנת בזה!

אני לא רוצה דת אני צריך את הרוחניות הזו

אני לא רוצה כנסייה אני צריך אנשים שאני יקרא להם משפחה

אני לא רוצה לספר את החטאים שלי לחוטא אחר רק בגלל שיש לו גלימה והוא הלך לאיזו אקדמיה

אני לא רוצה לקרוא את זה בספר, אני רוצה לשמוע את זה ממך

לא רוצה ללמוד את זה בבית הספר שלי כי הם מסתירים את האמת (נשבע...)

לא רוצה לדבר על זה עם בן אדם מזוין אחר וזו הסיבה היחידה שבכלל נכנסתי לתא הזה


אלוהים יקר

איך אני לוקח את החושך הזה והופך אותו לאור? (דבר איתי)

איך להאמין בקונספט שבו אני מדבר עם גבר שמעולם לא ראיתי במו עיניי? (אֵיך?)

איך אני יודע שהדת לא נוצרה רק כדי להפריד את העולם וליצור תחפושת שלמה רק כדי לשמור אותנו בשלשלאות האלה בזמן שהעשירים מתעשרים והעניים מתפללים אליך ומנציחים שקר?

איך אני יודע שזו לא בדיחה גדולה? (אֵיך?)

איך יכולה להיות אמונה כשאין תקווה?

איך לעזאזל יש לאדם אחד 100 מיליארד דולר ועדיין יש לנו אנשים עניים ברחוב?

יש הרבה דברים שאני רוצה לדבר עליהם ולהוריד מהלב שלי

אני לא יכול לישון כי השטן לא נותן לי לנוח

פעם הכרתי כומר מזוין בכנסייה ואני עדיין שומע את הצרחות של הילדים שהוא היה מתעלל בהם


אלוהים יקר

אתה שומע אותי? (אתה שומע אותי??)

אני אמור לפחד ממך אבל אתה לא אומר כלום אז אולי זה אתה שבאמת מפחד ממני?

אני לא יודע את התשובה אני רק רוצה לראות אותה בבירור