top of page

גישת ערבוב החיסונים התקבלה גם במשרד הבריאות הישראלי | YNETבשבוע הבא (10.01.2021) יחלו קופות החולים ובתי החולים לחסן במנה השנייה את ראשוני המתחסנים במנה הראשונה, לאחר שיחלפו 21 ימים מתחילת מבצע החיסונים. אבל לקראת קבלת המנה השנייה מתחיל להסתמן מחסור בחיסונים, וחלק מהמתחסנים טרם קיבלו תור לחיסון השני.

מקור YNET

על מנת להיערך לאפשרות של מחסור, נמסר אתמול (07.01.21) במשרד הבריאות כי במקרים חריגים יותר ניתן "לערבב" מנות חיסון של יצרניות שונות, כך שמי שקיבל חיסון ראשון של חברת פייזר יוכל לקבל במנה השנייה את החיסון של חברת מודרנה. ולא מדובר באפשרות תיאורטית.


עם זאת יודגש שבמשרד הבריאות הבהירו אתמול כי ערבוב חיסונים אינו ההמלצה אלא הליך שיאושר רק באופן חריג. "אם יש הפסקה או איחור במתן המנה השנייה, יש להשלים עם אותו תרכיב", נכתב בתדריך החיסונים של המשרד, אבל עם זאת בהמשך צוין: "למטופלים שקיבלו מנה אחת בתרכיב מסוים שאינו זמין במועד המנה השנייה, או אם אין אפשרות לדעת איזה תרכיב ניתן במנה הראשונה אך עברו 28 ימים לפחות ממתן מנה זו, יש לתת מנה אחת של התרכיב הזמין. יש להעדיף חלופה זו אם המטופל נמצא בסיכון גבוה מיידי או קיים ספק אם יגיע לתור חוזר. בנסיבות אלה סביר להניח שהמנה השנייה תגביר את התגובה למנה הראשונה".


באמירה אישית נזכיר כי ההנחיה החדשה סותרת את ההנחיות בארצות הברית, שם המרכז לבקרת מחלות ומניעתן (CDC) ציין כי "החיסונים המורשים ל- Covid-19 אינם ניתנים להחלפה" וכי "לא הוערכה הבטיחות והיעילות של סדרת מוצרים מעורבים. יש להשלים את שני המינונים של הסדרה עם אותו מוצר".

הנחיית ה- CDC כי אין לערבב חיסונים


הכתבה התפרסמה באתר YNET בתאריך 7.1.2021.


עריכה לדפוס: פנחס רוזנר ועמית

1 comentario


Leon Smile
Leon Smile
19 may 2021

😢🤦🤦🤦

Me gusta

שימרו והגנו על בריאותכם עם

נוגד החמצון החזק ביותר בעולם

אנטי מיקרוביאלי ואנטי דלקתי

bottle-and-box326x440.png

צבע הכסף

386010_2-666514694.png
Paybox.jpg
bottom of page