תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

דו"ח מסקנות ביניים מארס 2021 | ועדת החקירה האזרחית

עודכן: 22 במרץ


"אנחנו נמצאים בזמנים שלא ידענו כדוגמתם. בתוך פרק זמן קצר של כשנה מציאות חיינו השתנתה לבלי הכר וכל אורחות החיים שלנו התהפכו מן הקצה אל הקצה. מזה כבר שנה שלמה אנו נתונים תחת מסע הפחדה ממסדי מצד הנהגת המדינה וראשי מערכת הבריאות, שבחסותו מתהווה לנגד עיננו דיקטטורה שלטונית שהולכת וקורמת עור וגידים וכל זכויות האדם הבסיסיות ביותר נגזלות מאתנו ונרמסות ברגל גסה. נרטיב הפחד זכה לגיבוי מקיר לקיר מצד פוליטיקאים מכל הקשת הפוליטית ולובה על ידי אמצעי התקשורת, אשר נדמה ששכחו את תפקידם כמנגנון חשוב לפיקוח וביקורת על השלטון וכבמה להצגת מגוון של דעות. בכל הקשור למשבר הקורונה, מתקבל הרושם שהתקשורת חטאה בצורה פושעת לתפקידה ופעלה לדיכוי כל דעה שאינה מתיישבת עם הנרטיב השלטוני, וזאת בדרכים בלתי ראויות של השתקה ואף הגחכה, תוך שהיא הופכת להיות הלכה למעשה לשופר של השלטון ובמידה רבה מזכירה בהתנהגותה ערוצי תעמולה של משטרים טוטליטריים חשוכים. ריבוי דעות ושיח חופשי ולא ממושטר הינם נשמת אפה של הדמוקרטיה ובהעדרם הציבור הופקר חסר אונים לגחמות השלטון, להחלטות מזגזגות נעדרות היגיון ומושתתות שיקולים פוליטיים בעניינים חורצי גורלות, לגזירות שלא ניתן לעמוד בהן, ולאכיפה בררנית." – מתוך עמוד הבית של ועדת החקירה האזרחית.


הועדה היא קבוצה עצמאית וא-פוליטית של אזרחים הבאים מקשת רחבה ומגוונת של עולמות ידע, תחומי עיסוק, והשקפות עולם. יש ביניהם רופאים, משפטנים, ואנשי מדע ומחקר מדיסציפלינות שונות. הדבק המלכד אותם הינו הדאגה העמוקה שלהם לשלום העם ולגורל המדינה לנוכח המערבולת הכאוטית שנקלענו אליה בשנה האחרונה בצל משבר הקורונה. היא נחושה להתניע מהלך של חקירה, בדיקה וחשיפה לטובת הציבור.


במרץ 2021 פרסמה ועדת החקירה האזרחית דו"ח מסקנות ביניים.


הדו"ח מציג ומפרט חלק מהמחדלים והכשלים אשר התרחשו סביב מבצע החיסונים בתחילת שנת 2021 בישראל. מחדלים ברמה הניהולית, האתית והחוקית, אשר חושפים ישראלים רבים לסיכונים משמעותיים ופוגעים אנושות בדמוקרטיה ובמרקם החברתי בישראל.


הדו"ח מפרט בין היתר את הפרת כללי האתיקה הרפואית, תעמולה מטעה, רדיפה, הדרה וכפייה, משטור השיח המדעי ושיתוק מערכות הניטור וההתראה.


הדו"ח גם מרחיב על נושא מתן החיסון לילדים.


מתוך הדו"ח: "נשגב מבינתנו כיצד משרד הבריאות מעלה על הדעת את האפשרות לחסן כנגד קורונה את אוכלוסיית הילדים בישראל, כאשר מעולם לא נעשה מחקר הבוחן את בטיחות החיסון בילדים ואת המינונים המתאימים של החיסון שיש לתת לילדים, ובשעה שכל ארגוני הבריאות בעולם מסתייגים ממתן המלצה. מה עוד שהצורך במתן חיסון קורונה לילדים אינו מובן כלל ועיקר, שכן לפי כל המידע, לחיסון ילדים שהתפרסם בעולם בשנה האחרונה, ילדים באופן מובהק אינם נפגעים מווירוס הקורונה. הם אינם נתונים לסכנה מהווירוס הזה, ואם הם נדבקים בו מדובר ברוב המוחלט של המקרים במהלך אסימפטומטי או מחלה קלה שההתאוששות ממנה מהירה וטובה.

עדויות בישראל ובעולם מצביעות על שורה ארוכה של תופעות לוואי, חלקן אף מסכנות חיים או גורמות תחלואה משמעותית, שהופיעו בסמיכות לאחר קבלת החיסון, כולל במבוגרים צעירים