תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

דו"ח תופעות לוואי הקשורות לחיסון הקורונה – אפריל 2021 | ועדת החקירה האזרחית

עודכן: 22 במרץ


מעולם לא היה חיסון שפגע בכל-כך הרבה אנשים!


נראה כי בישראל קיימת הסתרה כמעט מוחלטת של תופעות לוואי הקשורות לתכשיר החיסון של פייזר, הנראית מגמתית ומגיעה לכדי הטעיה של האזרחים, תוך חשיפתם לסיכונים בריאותיים משמעותיים ואף לתמותה מיותרת.


בחלל הריק שנוצר בעקבות הכישלון המוחלט של מערכת הבריאות לנטר את תופעות הלוואי של החיסון ולהתריע מפניהן, והיעדר התפקוד של התקשורת כמנגנון לפיקוח ולביקורת על התנהלות הממסד ולחשיפת המציאות, החליטה ועדת החקירה האזרחית לאסוף, לחקור, לנתח ולחשוף מידע אודות תופעות לוואי המופיעות לאחר קבלת חיסון קורונה של חברת פייזר.


באפריל 2021 פרסמה ועדת החקירה האזרחית דו"ח בשם דו"ח חשיפה של תופעות הלוואי הקשורות לחיסון הקורונה, אפריל 2021. אורכו 25 עמודים, והוא מפרט בארבעה פרקים את מתודולוגיית העבודה, חשיפת נתוני התמותה והתחלואה, וכיצד פועלות מערכת הבריאות בישראל והתקשורת להסתיר את המידע מהציבור.


הדו"ח מתבסס על 2066 דיווחים ועדויות שהגיעו לועדה מנפגעי חיסון הקורונה ומרופאים ואנשי צוות רפואי, ושחלקם נמצאים עדיין בתהליכי אימות ועיבוד, כמו גם על ניתוחים סטטיסטיים של נתונים ממקורות מידע ציבוריים בארץ ובעולם.


ממצאי החקירה מציירים תמונה מדאיגה המצביעה על שיעור רחב היקף של תופעות לוואי קשות, שנצפו בסמיכות לאחר קבלת החיסון, גם בקרב צעירים, רבות מהן מסכנות חיים, וגם כאלו שהסתיימו במוות.


ואלו עיקרי הממצאים המוצגים בדו"ח:


· 288 דיווחי מוות בסמיכות לחיסון (90% עד 10 ימים לאחר החיסון).

· על פי נתוני הלמ"ס, במהלך ינואר-פברואר 2021 נרשמה בישראל עלייה של 22% בשיעורי התמותה הכלליים לעומת ממוצע התמותה הדו-חודשי בשנה הקודמת. למעשה, ינואר-פברואר 2021 הינם הקטלניים ביותר בעשור האחרון, כששיעורי התמותה הכלליים בהם הם הגבוהים ביותר לעומת החודשים המקבילים ב-10 השנים האחרונות.


· בקרב גילאי 20-29 העלייה בשיעורי התמותה גדולה עוד יותר, ועומדת על 32% לעומת ממוצע התמותה הדו-חודשי בשנת 2020.

· ניתוח סטטיסטי של מידע מהלמ"ס בשילוב מידע ממשרד הבריאות מוביל למסקנה כי שיעור התמותה בקרב המתחסנים נאמד בכ- 1:5000 (1:13000 בגילאים 20-49, 1:6000 בגילאים 50-69, 1:1600 בגילאים 70+). לפי אומדן זה, ניתן להעריך את מספר הנפטרים בישראל בסמיכות לחיסון, נכון להיום, בכ- 1000-1100 איש.

· קיימת התאמה גבוהה בין כמות המתחסנים ביום לבין מספר הפטירות ביום, בטווח של עד 10 ימים, בכל קבוצות הגיל. בגילאים 20-49 – טווח של 9 ימים ממועד החיסון לתמותה, בגילאים 50-69 – 5 ימים ממועד החיסון לתמותה, בגילאים 70 ומעלה – 3 ימים ממועד החיסון לתמותה.

· הסיכון לתמותה לאחר החיסון השני גבוה מהסיכון לתמותה לאחר החיסון הראשון.

· עד למועד פרסום הדו"ח הצטברו בוועדת החקירה האזרחית 2066 דיווחי תופעות לוואי והנתונים ממשיכים לזרום. דיווחים אלה מעידים על פגיעה כמעט בכל מערכת בגוף האדם. נתונים אלה גם מבליטים את הפער הבלתי נתפס בין דיווחי התקשורת הישראלית הרשמיים לבין הנעשה בשטח, מצב שנראה כמו "שני עולמות" ושהינו כשל עיתונאי ביכולת לחוש, לזהות ולדווח את הנעשה במציאות בה האזרחים חיים באמת.

· קיים דמיון גבוה בדיווחי תופעות לוואי במדינות עם שיעורי חיסון גבוהים יחסית, עם מאות דיווחי תמותה כמו גם פגיעה במערכות רבות בגוף האדם.

· בניתוח של הועדה נמצא שיעור גבוה יחסית של פגיעות הקשורות בלב, 26% מכלל האירועים הקרדיאליים אירעו בקרב צעירים עד גיל 40 כשהאבחנה השכיחה ביותר במקרים אלה הייתה דלקת בשריר או קרום הלב.

· כמו כן נצפה שיעור גבוה של דימומים וגינליים מסיביים, פגיעות נוירולוגיות ופגיעות בשלד ובעור.

· יש לציין שמספר לא מבוטל של הדיווחים על תופעות לוואי קשור, במישרין או בעקיפין, לקרישיות יתר (אוטם שריר הלב, שבץ מוח, הפלות מוקדמות, הפרעת זרימת דם לגפיים, תסחיפי ריאה).

· דיווח תופעות הלוואי מבתי החולים וממרפאות קופות החולים נמוך מאוד, וקיימת נטייה להטיה אבחונית שפוסלת אפשרות לקשר בין תופעת הלוואי לבין החיסון. מדובר ככל הנראה באלפים רבים של מקרים שאינם מדווחים.

· לאור היקף וחומרת תופעות הלוואי, אנו מבקשים להביע את עמדתה של הוועדה כי חיסון ילדים עלול להוביל גם אצלם לתופעות לוואי, כפי שנצפו במבוגרים, לרבות לתמותת ילדים בריאים לחלוטין. מאחר ווירוס הקורונה אינו מסכן ילדים כלל, הוועדה סבורה כי כוונת ממשלת ישראל לחסן את הילדים מסכנת את חייהם, בריאותם והתפתחותם העתידית.

· יומיים טרם פרסום הדו"ח נודע לועדה, בצער רב, על תמותת ילדה