top of page

דרישה לביטול כפיית התו הירוק – סטודנטים ומתמחים | ועדת החקירה האזרחית


ב- 6.3.21 פרסמה המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) כי אוניברסיטאות ומכללות יחזרו ללימודים פרונטליים רק לסטודנטים בעלי "תו ירוק".

משמעות ההודעה היא כי מוסד האקדמיה בישראל, האמור להיות בחוד החנית בשמירה על חירויות וזכויות האדם והשוויון בפני החוק, דווקא הוא ישתף פעולה עם אפליה, כפיית טיפול רפואי ומידור קבוצת אוכלוסייה.


אלפי סטודנטים בכל הרבדים של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל צופים באימה באובדן אמות המידה האזרחיות והמוסריות אשר מגולמות ב"תו הירוק" ונדהמים למול הקלות הבלתי נסבלת שבה נחקקו תקנות שתכליתן אפליה פסולה על בסיס מידע רפואי.

אפלייתם הפסולה של סטודנטים שמממשים את זכותם הטבעית לריבונות על גופם היא לא פחות משברון הלב והרוח – שברון שחותר תחת עצם רעיון ההשכלה וחופש המחשבה הנדרש לפיתוח דרכי חשיבה וקדמה.


הכלת התו הירוק במוסדות להשכלה גבוהה יביאו בלית ברירה לפרישתם בכפייה של מאות ואלפי סטודנטים ממסלולי ההכשרה השונים, הן מחמת אי רצונם להשתתף בניסוי רפואי שבו מוחדר תכשיר ניסויי שאינו מאושר אלא לשימוש חירום ובזמן מוגבל, הן מטעמים רפואיים והן מסיבות אחרות.


בעקבות הודעת המל"ג, ב- 17.3.21 ועדת החקירה האזרחית שלחה התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים - מכתב מיצוי הליכים בטרם פנייה לבג"ץ – בשם: "דרישה לביטול כפיית התו הירוק – סטודנטים ומתמחים".


במכתבם, ועדת החקירה האזרחית טוענת כי אימוץ תקנות התו הירוק ע"י המוסדות להשכלה גבוהה, מעמיד את ראשיהן בסכנת נקיטת הליכים בעילה של סיוע לביצוע ניסוי רפואי בבני אדם שלא על פי הוראות משרד הבריאות עצמן, וכמובן בניגוד לקוד נירנברג, שכן התניית השתתפות בלימוד אקדמי בתעודה המעידה על קבלת תכשיר רפואי ניסיוני, הינה לכאורה סיוע במעשה ובמחדל להפרת קוד נירנברג – כפיית השתתפות בניסוי באמצעות התו הירוק.


בנוסף, תקנות התו הירוק מנוגדות לסעיפים 15-18 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, הקובע איסור אפליה במקומות ציבוריים. על גופים ציבוריים בכלל ועל מוסדות האקדמיים בפרט מוטלת חובה מוגברת למניעת אפליה במקומות ציבוריים, "מעבר לחובה ה"בסיסית" המוטלת על אחרים.


בהתאם לפרק ב' סעיף 2 לחקיקה הקבועה בסמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, ניתן לפתוח את המוסד החינוכי לבחינות בלבד, בעוד שפתיחה לצרכים אחרים אסורה. ניתנת למוסד החינוכי אפשרות להחליט בעד עצמו אם להפעיל את הלימודים במתכונת מפלה, אם לאו.


משמעות אכיפת ה"תו הירוק" במוסדות האקדמאיים תהיה:

א. כל אותם סטודנטים המסרבים לקחת חלק בניסוי קליני יורחקו ממסגרות אקדמיות רבות. סטודנטים אלה לא יוכלו לקחת חלק בעבודה מעשית, ניסויים במעבדות, סמינרים וכיוצ"ב.

ב. הסטודנטים שבוחרים שלא להתחסן יורחקו מהמעונות.

ג. כל אותם סטודנטים אשר לא יוכלו להשלים מטלות אקדמיות בשל כך שאינם נושאים תו ירוק, עלולים לנשור מהלימודים. במקרה שכזה הנזקים האישיים והכספיים לאלפים עלולים לחזור אל ממשלת ישראל בכלל, המל"ג והמוסדות בפרט.

ד. ישראל תסומן כמדינת אפטרהייד רפואי, וכפי שהולך ומסתמן בימים האחרונים ממש, אם יהיו המוסדות האקדמיים בראש אוכפי האפרטהייד, יוקרתם וחשיבותם של המוסדות הישראלים בעולם תאבד לשנים רבות.

ה. האם מדינת ישראל יכולה במחי יד להתקין תקנות מפלות ופשיסטיות, להרוס את האקדמיה בישראל? את בכירי המדענים? איך יכולים אנשי הרוח להסכים לאכיפתם? פרופ' לפילוסופיה? לספרות? לתנ"ך? להיסטוריה???

ו. ולבסוף – כפיית התקנות וסירוב לבטלן תטיל על כל מובילי המהלך עננה כבדה של כפיית חיסונים בניגוד לאמנות בינלאומיות ולקוד נירנברג. האחריות הינה לא רק בינלאומית אלא אף לכאורה פלילית.


העובדה שגופים שונים החליטו לחוקק חוקים מפלים משל עצמם היא מצערת מאוד במיוחד במדינה שהוקמה על הריסות ושברים של קהילות שנרדפו ונטבחו בעקבות אפליה. מן הראוי היה ללמוד את השיעור ההיסטורי.


הועדה קוראת שלא לתת יד לאפליה ולבחור כבר עתה להיות חלק משומרי הסף של הדמוקרטיה ושל זכויות הפרט. אל תהיו שליחים לדבר עבירה של הזוועה הזאת, בטלו מייד את ההוראה לכפות את התו הירוק בכל המוסדות להשכלה גבוהה והודיעו לממשלת ישראל שאם אין בכוונתה לבטל מייד את החקיקה המפלה הזו שתכליתה אחת – כפיית הסטודנטים בעל כורחם להיות נסיינים של פייזר בניסוי רפואי, ייסגרו כל המוסדות ללמידה פיסית, שכן שמירה על חירויות הפרט והשוויון עדיפה אלף מונים מהפיכת ישראל למדינה חשוכה, מפלה ומדירה.


היום כופים השתתפות בניסוי, מחר יכפו דעות ורעיונות, ומחרתיים לאן נגיע?


לאתר של ועדת החקירה האזרחית


המסמך מצורף להורד בתחתית הדף.

דרישה לביטול כפיית התו הירוק - סטודנטים
.
Download • 1.41MB


שימרו והגנו על בריאותכם עם

נוגד החמצון החזק ביותר בעולם

אנטי מיקרוביאלי ואנטי דלקתי

bottle-and-box326x440.png

צבע הכסף

386010_2-666514694.png
Paybox.jpg
bottom of page