top of page

האבטלה מגדילה את שיעור התמותה ב 63% | דל ביגטרי


איך השינויים באבטלה משפיעים על הבריאות? מחקר בן כ 50 שנה מראה שככל שגדלה האבטלה, אף באחוז אחד, גדל שיעור התמותה. תמות האבטלה נובעת ב 50% מהמקרים מהתקפי לב, וממקרים נוספים המשוייכים לאלכוהוליזם, התאבדויות, עלייה באלימות המובילה לעלייה במקרי הרצח, ועלייה בבעיות נפשיות.

כבר כיום הנתונים מראים כי 39% מהאמריקאים ייתקשו לעמוד בהוצאה בלתי צפויה של 400$! וכי בתקופת זמן של 5 שנים, העלייה באבטלה עשוייה להגדיל את שיעור התמותה ב 63%!


דל ביגטרי בראיון קודר על המצב הכלכלי והשפעותיו העתידיות עם טובי רוג׳רס מומחה לכלכלה.


תרגום וכתוביות: מיכל סימפלר

שימרו והגנו על בריאותכם עם

נוגד החמצון החזק ביותר בעולם

אנטי מיקרוביאלי ואנטי דלקתי

bottle-and-box326x440.png

צבע הכסף

386010_2-666514694.png
Paybox.jpg
bottom of page