top of page

הנהגת סלקציה בכניסה לרשתות המסחר אסורה | משרד עו"ד דוד-זקס-פרייס-הגדישבפברואר 2021 הוגש מסמך על-ידי משרד עורכי-דין 'דוד-זקס-פרייס-הגדיש' אל מר שחר תורג'מן – יו"ר התאגדות רשתות המסחר, האופנה וההסעדה, בנושא הנהגת סלקציה אסורה בכניסה לרשתות המסחר.


הכוונה להנהיג "סלקציה" המפלה לרעה את הציבור ה'לא מחוסן' בכניסה לקניונים, למסעדות ולרשתות המסחר, ולמנוע השבתם של עובדים שבחרו שלא להתחסן מחל"ת, מהווים עבירה על חוקים רבים, בהם חוק איסור הפליה, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות וחוק שוויון זכויות בעבודה.


סעיפי העונשין בחוקים הנזכרים, קובעים כי אפליה כאמור מהווה עבירה פלילית ועשויה לזכות את הנפגע בפיצויים ללא הוכחת נזק עד לסך של 50,000 ₪, לפי חוק איסור הפליה וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות, או עד לסך 120,000 ₪ לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.


כמו כן, מתווה הסלקציה בכניסה לרשתות הדורש מכל אדם להציג הוכחת התחסנות, מהווה פגיעה בזכות היסוד המוקנית לכל אדם לשמירה על סודיות רפואית ובזכות היסוד לפרטיות - והכל בניגוד לסעיף 19 לחוק זכויות החולה.*אין באמור כדי להוות משום ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטניהמסמך מצורף להורדה בתחתית הדף

הנהגת סלקציה אסורה בכניסה לרשתות המסחר -
.
הורידו את • 226KB

Comentários


שימרו והגנו על בריאותכם עם

נוגד החמצון החזק ביותר בעולם

אנטי מיקרוביאלי ואנטי דלקתי

bottle-and-box326x440.png

צבע הכסף

386010_2-666514694.png
Paybox.jpg
bottom of page