תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

השיח המשעבד (The Anatomy of SlaveSpeak) | חלק 13

עודכן: 16 בדצמ׳ 2021

השיח המשעבד - אחת הדרכים העיקריות שבאמצעותן הולכה האנושות שולל מאות ואלפי שנים. בניית השפה בצורה שקרית, שגרמה בסופו של דבר להנדסת התודעה אל תוך שיח של דרגות, של קיטוב ושל עבודת אלילי שקר. כדי לזכות בחירות האישית, ולהחזיר לידינו את הכוח שהפקדנו (מבחירה או מאונס) בידי "השליטים", עלינו להבין קודם כל ממה עלינו להשתחרר, מחיקת הידע הקודם חיונית לפני שמעבדים ידע חדש. מסה זו נכתבה על ידי פרדריק מאן (Frederick Mann). עקב אורכה, היא מוגשת כאן בחלקים נוחים להבנה ועיבוד. לנוחותכם, מצורף גם קובץ PDF להורדה אותו ניתן גם להדפיס.

Slavespeak-Heb part 13
.pdf
Download PDF • 615KB

אל העקרונות הבאים של הסמנטיקה הכללית (עם פרשנות והרחבות אישיות שלי) אני מתייחס כאל הרלוונטיות ביותר לנושא השיח המשעבד. למלים אין משמעויות; לאנשים יש משמעויות. אנשים רבים סובלים מן האשליה הבלשנית הבסיסית ש"למלים יש משמעויות".

אם למילה יש משמעות, היכן תמצאו אותה?

האם ניתן למצוא אותה בצליל כאשר אתם אומרים אותה?

האם ניתן למצוא אותה בדיו כשאתם כותבים אותה?

האם ניתן למצוא אותה במילון, או שהמילון מכיל רק מילים?

מה מאפיין או מייחד את המשמעות וכיצד ניתן לזהות אותה?

שיקלו את האפשרות הבאה: המשמעות מתגוררת במוחכם בלבד; האדם הוא היוצר, מתחזק ומעדכן את המשמעויות; משמעויות עשויות מ"דפוסים עצביים של הוראות וקישורים";

"דפוס עצבי של הוראות וקישורים" ניתן להשוות לתכנת מחשב האומרת למשתמש, בעיקרון, כיצד להשתמש במילה מסוימת;

כדי שאדם ישתמש במילה באופן שבו הוא יוכל לחשוב ולתקשר בעזרתה בצורה יעילה, יש צורך בתכנת מוח מורכבת הרבה יותר מאשר "תקציר ההוראות למשתמש" המופיע בצורת מילון; אפילו אם נטען ש"תקציר ההוראות למשתמש" מהווה את משמעות המילה, האדם לא יוכל להשתמש באותה מילה ביעילות בלי לשלב לפחות את המשמעויות של כל המילים הנמצאות ב"תקציר ההוראות למשתמש".

כדי להשתמש במילה בצורה יעילה, "תקציר ההוראות למשתמש" חייב להיות "מועשר" פי אלף, ואולי אף פי מיליון מחזורי העשרה.

פעולה המבוססת על כך שאתם עצמכם יוצרים את כל המשמעויות ב"עולמכם" מגדילה במידה רבה את השליטה על התהליכים המנטליים שלכם, ומאפשרת לכם לחשוב, לתקשר ולפעול בצורה יעילה בהרבה.

במוחי מאוחסנת תמונה כוללנית התואמת את המילה "כסא", או תבנית כלשהי של מגוון עצמים היכולים לענות על ההגדרה של "כסא". אלו מהווים חלק מן המשמעות שאני מעניק למילה "כסא". יש לי גם קישורים לדפוסים וזיכרונות אחרים שאותם אני מקשר למילה "כסא".

כל התרכובת הזו מהווה את המשמעות שלי למילה "כסא" - משמעות שהיא בלעדית לי ונרחבת ומורכבת בהרבה מכל "משמעות" שנמצא במילון - ועדיין היא דומה למשמעויות שאחרים מעניקים למילה "כסא". המשמעות שלי (תוכנת-המוח) לשימוש במילה "כסא" כוללת מודול המאפשר לי לקבוע, כאשר אחרים עושים בה שימוש, האם הם משתמשים בה באופן דומה לזה שלי או לא. ("משמעות" ש