תורמים להמשך המשימה

טלפון.png
FOL Mock-Up small.png

חזק את גופך מפני רדיקלים חופשיים וקרינה אלקטרומגנטית 

השיח המשעבד (The Anatomy of SlaveSpeak) | חלק 14

השיח המשעבד - אחת הדרכים העיקריות שבאמצעותן הולכה האנושות שולל מאות ואלפי שנים. בניית השפה בצורה שקרית, שגרמה בסופו של דבר להנדסת התודעה אל תוך שיח של דרגות, של קיטוב ושל עבודת אלילי שקר. כדי לזכות בחירות האישית, ולהחזיר לידינו את הכוח שהפקדנו (מבחירה או מאונס) בידי "השליטים", עלינו להבין קודם כל ממה עלינו להשתחרר, מחיקת הידע הקודם חיונית לפני שמעבדים ידע חדש. מסה זו נכתבה על ידי פרדריק מאן (Frederick Mann). עקב אורכה, היא מוגשת כאן בחלקים נוחים להבנה ועיבוד. לנוחותכם, מצורף גם קובץ PDF להורדה אותו ניתן גם להדפיס.

תרגום ועריכה: יעל רמון

Slavespeak-Heb part 14
.pdf
Download PDF • 345KB

השיח המשעבד (The Anatomy of SlaveSpeak)

חלק 14

מסה מאת: פרדריק מאן (Frederick Mann) Copyright 1997 Terra Libra Holdings ALL RIGHTS RESERVED http://threader.ecs.soton.ac.uk/lists/the_process/4102/attachment/the_process.4102.2.html

שיוך חומרי

"המין האנושי בכל הגילאים, תמיד בעל נטייה חזקה להסיק, שלכל שם, חייבת להתקיים ישות נפרדת וניתנת לאבחנה, השייכת לשם זה; וכל רעיון מורכב שהמוח יצר עבור עצמו תוך פעולה על גבי תפישותיהם של דברים פרטניים, חייב במציאות אובייקטיבית חיצונית התואמת אותו".

(נכתב בשיטת ה-E Prime)

- ג'. ס. מיל, "שיטת הלוגיקה" (J.S. Mill, "A System of Logic")

"המדינה הפשיסטית בעלת תודעה משל עצמה, ורצון משל עצמה, ועל גביהם נבנתה המדינה "האתית"."

- מוסוליני על דוקטרינת הפשיזם

(נכתב בשיטת ה-E Prime)


השיוך החומרי מתייחס בעיקרון לתפישת המילה כדבר, או התייחסות לרעיון תפישתי כאל קיום ממשי או כאל דבר קונקרטי.

השיוך החומרי דומה בקירוב להחפצה - התייחסות לרעיון מופשט כאל דבר חומרי.

בספרו "הנחמות שבחוסר ההיגיון: מחקר על המניעים שמאחורי חשיבה בלתי-רציונלית" (The Comforts of Unreason: A Study of the Motives behind Irrational Thought),

רופרט קריישו-וויליאמס (Rupert Crayshaw-Williams) מבצע שיוך חומרי למושגים מופשטים

כגון "אנגליה", "גרמניה", "ארץ", ו"אומה".

הוא משתמש בביטויים "הפשטה קולקטיבית" ו"נוחות בלשנית ריקה".

מיל (ראה לעיל) מתאר שיוך חומרי או החפצה.

מוסוליני משלב החפצה והאנשה על ידי טיפול בשיוך החומרי "מדינה פשיסטית" שלו (נוחות בלשנית ריקה) כבישות אנושית בעלת תודעה ורצון.

המפה של מוסוליני מכילה יותר ממה שניתן למצוא במציאות או בשטח אותו היא מתיימרת לייצג - תוספת, ובמקרה של מוסוליני, הזיה קיצונית - "ראיית" מה שלא ניתן למצוא.

השיוך החומרי מייצג מקרה קיצוני של האדרת מפה ללא שטח - מילה שאין מאחוריה דבר או סימוכין שניתן להבחין בהם - כמו למשל במקרה של המילה "ממשלה".

זאת כדי להמשיך משם הלאה ולהקצות לאותה "ממשלה" לכאורה, רצון וכוחות מאגיים ("מטרת הממשלה היא לפעול עבור האנשים שאינם יכולים לפעול עבור עצמם", - אברהם לינקולן), הקצאה המשקפת האנשה - ואפילו האלהה.

השיוך החומרי מייצג הערכה מכוונת באופן קיצוני - תיאור ריק, כזה שאם תתבוננו, תגעו, תחושו, תטעמו, תדגמו וכד', לא תוכלו למצוא לו כל ייחוס.

וונגוט אמר למעשה, "ממשלה מייצגת גראנפאלון".

אמירתו של בנטהאם, "הביטו באות, ותמצאו שטויות - הביטו מעבר לאות, ולא תמצאו דבר" יכולה להיות ישימה כאן.

לניתוח פילוסופי של "ממשלה" (או "מדינה") כאביזר נוחות בלשני ריק,


רוב מילות השיח המשעבד הפוליטי מהוות דוגמה לשיוך חומרי והערכה מכוונת - מלים תחילה, "עובדות" בסוף; או "זיוף על פני עובדות"; מלים ללא דבר המיוחס להן; גראנפאלונים.

"חום" - שוב - מייצג דוגמה קלאסית לשיוך חומרי.

משום שמדענים החזיקו ברעיון המופשט של "חום", הם הניחו שאם יחפשו מספיק זמן, יימצאו בסוף את החומר המתאים למפה שלהם.

שורשיהם של השיוך החומרי, ההחפצה, ההאנשה, ההאלהה, וההערכה המכוונת, עשויים להיות נטועים בצורות הפרימיטיביות יותר של התופעה שהאנתרופולוג לוסיאן לוי-ברוהל (Lucien Levi-Bruhl), בספרו "כיצד חושבים הילידים" (How natives think), כינה בשם "השתתפות מיסטית".

השתתפות מיסטית יכולה לכלול אלמנטים שונים:

· האמונה שעצמים או חיות הם בעלי כוחות מאגיים.

· האמונה שעצם (הנחשב לעתים למקודש) כולל חלק מהעצמי והוא בעל כוחות מאגיים.

· (ילידים אוסטרליים אחדים החזיקו "קורינגס" - חתיכת עץ או אבן - שאותה שפשפו כשהיו חולים, כדי לנסות ולרפא את עצמם).

· האמונה שהאדם לא יצר את המשמעות; התכחשות למשמעות והקרנתה על משהו חיצוני.

· הקרנה בלתי מודעת של סוגי כוח שונים אל הסביבה.

· היעדר זהות אישית והיגיון כאשר נמצאים בתוך קהל (כפי שתואר על ידי גוסטב לה-בון (Gustav Le-Bon) ב"הקהל" (The Crowd).