top of page

ה-CDC נכנע לדרישות משפטיות והסיר את הטענה כי חיסונים אינם גורמים לאוטיזם מאתר האינטרנט שלו!

הכתבה התפרסמה באתר Icandecide בתאריך 21.1.2021

הארגון ללא מטרות רווח "רשת פעולה להסכמה מדעת" (ICAN– Informed consent action network) באמצעות עורכי דינם ובראשם עורך-הדין אהרון סירי (Aaron Siri), נותר עיקש בדרישותיו המשפטיות ופעל ללא הפסקה כדי לחייב את ה- CDC (המרכז לבקרת מחלות ומניעתן) להסיר את ההצהרה הגורפת כי "חיסונים אינם גורמים לאוטיזם" מאתר האינטרנט שלו.

אנו מאושרים לדווח כי ה- CDC נכנע סוף סוף לאמת והסיר את ההצהרה מאתר האינטרנט שלו.

הגרסה הישנה באתר ה- CDC
הגרסה החדשה באתר ה- CDC

המסע התחיל במכתב שנשלח למזכיר מחלקת הבריאות ושרותי אנוש בארה"ב (HHS) ב- 12 באוקטובר 2017. מכתב זה הסביר מדוע ה- CDC אינו יכול לטעון מדעית כי "חיסונים אינם גורמים לאוטיזם" באתר האינטרנט שלו. הארגון ICAN סיים בדרישה הבאה: "אנא אשרו כי HHS יסיר לאלתר את הטענה כי 'חיסונים אינם גורמים לאוטיזם' מאתר ה- CDC, או לחלופין, אנא ספקו את המחקרים הספציפיים עליהם מבסס ה-HHS את ההצהרה הגורפת כי אף חיסון לא גורם לאוטיזם".


ימים ספורים לאחר שליחת מכתב זה, ICAN שלח גם "בקשה לחופש המידע" בדרישה לכך שכל הדיווחים, המחקרים המדעיים וכל המסמכים האחרים עליהם התבסס ה-CDC כדי לתמוך בהחלטה כי "חיסונים אינם גורמים לאוטיזם" הנמצאת באתר האינטרנט שלה בכתובת http://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/autism.html יסופקו לידו.


עו"ד אהרון סירי

ה-CDC יצר קשר במהירות עם עו"ד אהרון סירי המייצג את ICAN, בנוגע לבקשה זו. לאחר משא ומתן, ה-CDC הגיב רשמית ב- 7 בנובמבר 2017 וקבע כי "חיפוש ברשומות שלנו לא הצליח לחשוף שום מסמך מעבר לרשומות הקיימות באתר המצוין" כדי לתמוך בטענה כי החיסונים אינם גורמים לאוטיזם.

ה-CDC חשף את האמת בתשובתו לדרישת ICAN וה-HSS לא יכל עוד לברוח ממתן תשובה לדרישת ICAN, ולכן היה חייב להגיב.


ב- 18 בינואר 2018, הגיב HHS למכתב ICAN אשר נשלח ב -12 באוקטובר 2017. במכתב זה , HHS סיפק רשימת מחקרים שלדבריו תמכו במסקנה באתר האינטרנט שלהם כי "חיסונים אינם גורמים לאוטיזם". כל המחקרים שצוטטו קשורים לחיסון ספציפי - חיסון חצבת, חזרת, אדמת (MMR), או למרכיב אחד בחיסון - תימרוסל Thimerosal)). אף אחד מהמחקרים שצורפו אינו תומך בטענה כי חיסונים הניתנים במהלך ששת החודשים הראשונים לחיים אינם גורמים לאוטיזם.


בהתחשב בכך שה- HHS נכשל בלהוכיח כי "חיסונים אינם גורמים לאוטיזם",ICAN הגיב במכתב ביום 31 בדצמבר 2018, וטען כי ה- HHS אינו יכול לטעון מדעית כי "חיסונים אינם גורמים לאוטיזם'" ולכן "עליו להסיר הצהרה זו מאתר ה- CDC עד שהוא יוכל לספק את המחקרים התומכים בטענה הזו".

על מנת לאלץ את ה CDC -להיות כנים עם הציבור, במהלך ששת החודשים הראשונים של 2019, ICAN הגיש בקשות רבות להתקשרות בין אנשי מפתח ב- CDC הנוגעים לאוטיזם לבינם, על מנת לקבל תשובות.


כעת, לאחר שה- ICAN אסף הוכחות בצורה של ראיות וקבלות הדרושות, ב- 19 ביוני 2019 ICAN דרש מה-CDC לספק עותקים של המחקרים עליהם הם מסתמכים כדי לטעון שכל החיסונים שניתנים במהלך ששת החודשים הראשונים לחיים "אינם גורמים לאוטיזם." רשימת החיסונים המבוקשים כוללים DTaP, HepB, Hib, PCV13 ו- IPV.

כמו כן, ארגון ICAN דרש גם מה- CDC לספק מחקרים התומכים כי חשיפה מצטברת לחיסונים אלה במהלך ששת החודשים הראשונים לחייהם "אינם גורמים לאוטיזם".

כצפוי, ה- CDC נענה לבקשת ה- ICAN באותה רשימת מחקרים שעסקו ב MMR -או במרכיב החיסון Thimerosal. אפילו לא מחקר אחד הראה שחיסונים מסוג DTaP, HepB, Hib, PCV13 ו-IPV אינם גורמים לאוטיזם.


לאחר מכן ICAN תבע את ה- CDC בבית המשפט הפדרלי. התביעה התמקדה בטענה של ה- CDC לפיה "חיסונים אינם גורמים לאוטיזם", בהסתמך על כך שה- CDC לא פירט במפורש את המחקרים המדויקים שלטענתם תומכים בטענה זו. התביעה ציטטה את הצהרתו של ד"ר סטנלי פלוטקין (Stanley Plotkin), הסנדק של החיסונים, שהודה תחת שבועה כי זה "בסדר לומר להורה שחיסון מסוג DTaP / Tdap אינו גורם לאוטיזם, למרות שהמדע עדיין לא תומך בטענה הזו."

לאחר דין ודברים בין עו"ד אהרון סירי המייצג את ICAN, לבין משרד המשפטים, שייצג את ה-CDC, ה-CDC נכנע לבסוף וחתם על תנאי בהוראת צו בית המשפט ב -2 במרץ 2020, בו ה- CDC מזהה 20 מחקרים כבסיס התמיכה עליו הם מסתמכים בטענתם כי חיסונים מסוגDTaP, HepB, Hib, PCV13 וIPV - אינם גורמים לאוטיזם. לפניכם סיכום החיסונים שמחקרים אלו מכסים:

  • מחקר אחד הנוגע לחיסון MMR (לא חיסון ש- ICAN שאל עליו)

  • 13 מחקרים הנוגעים למרכיב תימרוסל (לא מרכיב בשום חיסון ש- ICAN שאל עליו)

  • ארבעה מחקרים המתייחסים הן ל MMR -והן לתימרוסל.

  • מחקר אחד הנוגע לחשיפה לאנטיגן (ולא חיסון).

  • מחקר אחד הנוגע לחיסון MMR ותימרוסל.


באופן לא ייאמן, המחקר היחיד שקשור לחיסון DTaP ברשימת ה-CDC היה סקירה שנערכה לאחרונה על ידי המכון לרפואה (IOM) ששולם על ידי ה-CDC . הוא ערך סקירה מקיפה שבדקה במיוחד מחקרים שקשורים האם DTaP גורם או לא גורם לאוטיזם. המכון לרפואה הגיע למסקנה שהוא לא יכול לזהות מחקר אחד שתומך בכך ש-DTaP אינו גורם לאוטיזם. במקום זאת, המחקר הרלוונטי היחיד שהמכון לרפואה יכול היה לזהות, מצא קשר בין DTaP לאוטיזם.

במילים אחרות, המחקר היחיד שה- CDC ציין כי בדק למעשה אם אחד החיסונים שניתנו לתינוקות במהלך ששת החודשים הראשונים לחייהם, הגיע למסקנה כי אין מחקרים התומכים בכך ש-DTaP אינו גורם לאוטיזם. עם זאת, ה-CDC בחר במחקר זה כאחד הבודדים שכן תומכים בטענתו כי "חיסונים אינם גורמים לאוטיזם"!.


המציאות עולה על כל דמיון, מכיוון שבכל הנוגע לאוטיזם, החיסונים הם החשודים המרכזיים. ה- CDC טוען כי חקר זאת באופן ממצה, אך עם זאת, הוא לא יכול היה לספק מחקר אחד התומך במסקנתו כי החיסונים שניתנו במהלך ששת החודשים הראשונים לחיים אינם גורמים לאוטיזם.


ה-CDC מתלונן באופן קבוע כי אלה שמעלים חשש לבטיחות החיסונים אינם מדעיים ומפיצים מידע שגוי. לכן מדהים שכאשר ביקשנו מה-CDC מחקרים שיתמכו בטענתו כי "חיסונים אינם גורמים לאוטיזם", בעזרת התנאי וצו בית המשפט מה- 2 במרץ 2020 הובהר היטב, כי הטענה של ה- CDC עצמו הגורסת כי "חיסונים אינם גורמים לאוטיזם" היא זו שאינה מדעית.


ב -6 במרץ 2020 מספר ימים לאחר המסקנה של התביעה הפדרלי, ארגון ICAN הגיש "בקשה לחופש המידע" ל-CDC עבור "כל המחקרים התומכים בטענה כי DTaP אינו גורם לאוטיזם" ואת" המחקרים שנוצרו או נשמרו על ידי CDC כדי לתמוך בטענה שחיסון ה-DTaP אינו גורם לאוטיזם.

ההבדל בין הבקשות קודמות של ICAN לבקשה זו, הוא עדין אך רב עוצמה. במקום לבקש את המחקרים שה-CDC "הסתמך עליהם" כדי לטעון שחיסון DTaP אינו גורם לאוטיזם (כפי שעשה בעבר), ICAN חיפש כעת מחקרים כלשהם התומכים בכך שחיסון DTaP אינו גורם לאוטיזם.

בתגובה לבקשה זו, ה-CDC לא יכול היה לרשום את מחקרי חיסון MMR או התימרוסל, וידיו היו כבולות. ה-CDC הבין שלא נותר מקום להסתיר את טענה הלא נתמכת לפיה "חיסונים אינם גורמים לאוטיזם". הוא גם ידע ש-ICAN שוב יוביל אותה לבית המשפט, והפעם התוצאה עלולה להיות קשה עוד יותר.


על רקע הדברים האמורים ועשרות דרישות הקשורות בנושא חיסונים ואוטיזם ש-ICAN המשיך לשלוח, באישון לילה וללא שום התרעה או הודעה, ב- 27באוגוסט 2020, אתר ה-CDC הסיר את ההצהרה כי "חיסונים לא גורמים לאוטיזם” מאתר האינטרנט שלו.

סוף סוף ה-CDC נכנע לאמת!


ייתכן שאתם תוהים אם כן מדוע חיכינו עד עכשיו לבשר על החדשות המדהימות האלה. ובכן, ארגון ICAN והצוות המשפטי שלו היו עסוקים כל כך במאבקים בעשרות חזיתות הקשורות לחיסונים (חיסוני MMR חובה, דרישות חיסוני שפעת, ניסויים לא תקינים בחיסונים מסוג קוביד-19 וכולי). הבנו שטענת ה- CDC נגד חיסונים ואוטיזם הוסרה רק כאשר חזרנו לאחרונה לחזית זו. זאת הכניעה השקטה של ​​ה- CDC.


אתר ה- CDC ממשיך לטעון כי "מרכיבי חיסון אינם גורמים לאוטיזם" ולכן המאבק של ICAN נמשך! הצעד הבא שלנו יהיה להכריח את ה-CDC להודות, האם תוספת האלומיניום הקיימת בחיסונים גורמת, או לא, לאוטיזם. ואם לא, לדרוש שיספק את המחקרים התומכים בטענה זו.


עכשיו אנחנו יודעים שה CDC -סוף סוף מבין שהוא כבר לא יכול לטעון ש "חיסונים לא גורמים לאוטיזם ".זהו ניצחון לאמת ולמדע.


הכתבה התפרסמה באתר Icandecide בתאריך 21.1.2021


תרגם: פנחס רוזנר

עריכה: עמית


1 Comment


כול הכבוד 👏

Like

שימרו והגנו על בריאותכם עם

נוגד החמצון החזק ביותר בעולם

אנטי מיקרוביאלי ואנטי דלקתי

bottle-and-box326x440.png

צבע הכסף

386010_2-666514694.png
Paybox.jpg
bottom of page