%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%

מקום לדעת KNOWHERE

  

יו-טיוב, גוגל, פייסבוק, וטוויטר מבצעים את שריפת הספרים הדיגיטלית הגדולה ביותר בעולם,

בעודן משתמשות בכוחן כדי לקדם את הנארטיב השקרי ולהסתיר את האמת מאוכלוסיית העולם. את הסרטונים, הידע והמידע, שאדריכלי הסדר העולמי החדש לא היו רוצים שתראו - תמצאו כאן. 

חובת עטיית המסכות והפטורים ממנה וחזרת הילדים לבתי הספר | עו״ד תמיר טורגלעו״ד תמיר טורגל, אשר מגיש בג״צ כנגד המסכות, ואשר כבר האיר בעבר על תקנות הקורונה ועל הפטורים מהם,

בדברים בנוגע לעטיית המסכות והפטורים מהם, ובמיוחד בנוגע לחזרת הילדים למסגרות החינוכיות והתניית חזרתם בעטיית מסכות.


צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)

255 views0 comments