future.jpg
Social1.jpg

חובת עטיית המסכות והפטורים ממנה וחזרת הילדים לבתי הספר | עו״ד תמיר טורגל

Updated: Oct 31עו״ד תמיר טורגל, אשר מגיש בג״צ כנגד המסכות, ואשר כבר האיר בעבר על תקנות הקורונה ועל הפטורים מהם,

בדברים בנוגע לעטיית המסכות והפטורים מהם, ובמיוחד בנוגע לחזרת הילדים למסגרות החינוכיות והתניית חזרתם בעטיית מסכות.


צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)

Valuetainment-10242_edited_edited.jpg
2020-06-17 12.55.12-2.jpg
בן סוואן1.jpg
th-2.png
3.png
logo_share.png
hahanoot logo small.png

©KNOWHERE

by Raphael Ben Dor | Since 09.05.2020

התוכן באתר מורשה תחת הרישיון הבינלאומי

Creative Commons ייחוס-לא מסחרי 4.0