top of page

חיסון בכפייה הוא הפרה של קוד נירנברג | ד"ר קארי מאדי | PLANET LOCKDOWN

הם לעולם לא צריכים לכפות את זה על שום בן אדם, ‫וזה ניסוי אמיתי תן לי להזכיר לכולם. - ד"ר קארי מאדי

בראיון לPLANET LOCKDOWN מתבקשת ד"ר קארי מאדי להתייחס לקוד נירנברג, למשפטי נירנברג ולהסביר ‫ואיך זה קשור לנושא החיסונים.

ד"ר קארי עונה ש‫לדעתה מכיוון שהחיסונים הם ניסיוניים - משתמשים בשתי טכנולוגיות חדשות בחיסון הזה, זה לא החיסון הרגיל שהיה עד כה. לכן זו צריכה להיות הבחירה של האדם, ‫אם הוא משתתף בניסוי או לא.

אנחנו לא היינו אמורים להכריח שום בן אדם ‫להשתתף בניסוי כנגד רצונו. וזאת בדיוק הסיבה ‫למעשה שקוד נירנברג נוצר לאחר מלחמת העולם השנייה.

‫קוד נירנברג הוא דבר שעלינו להתייחס אליו ברצינות רבה, ‫זה קוד בינלאומי, הוא שם כדי להגן על כל האנושות, כדי להגן עליה מהזוועות שהתרחשו ‫במהלך מלחמת העולם השנייה מלקרות שוב.


קוד נירנברג מופר כרגע בגלל האיומים על חיסונים בכפייה, ואם תאמר שכעת הם לא מאולצים להתחסן,

בכן אם אתה מונע ממשהו מלהשיג עבודה, ‫מללכת לבית ספר, מלנסוע, מלעשות כל דבר שהופך אותו להוויה אנושית ריבונית חופשית, כל עוד הוא לא מתחסן, ‫אז כן, אתה מאלץ אותם להתחסן! - זה עדיין נחשב חיסון בכפייה, אתה לוקח את החירויות של האדם, ‫אתה מעניש אותם על כך שהם לא מקבלים את החיסון.


תרגום וכתוביות : פנחס רוזנר

41 צפיות0 תגובות

שימרו והגנו על בריאותכם עם

נוגד החמצון החזק ביותר בעולם

אנטי מיקרוביאלי ואנטי דלקתי

bottle-and-box326x440.png

צבע הכסף

386010_2-666514694.png
Paybox.jpg
bottom of page