top of page

מגינים ותודעה קבוצתית - איאן פרקס


זהו הסרטון הראשון בסדרה המצויינת של איאן פרקס, הנוגעת למהות היצור האנושי, האנרגיה, לתבניות האלוהיות הקובעות את צורתו הפיזית ואת יכולת קיומו במרחב הבריאה, ואת יכולתו לשלוט הלכה למעשה בתבניות אלו ולכוונן לפי רצונו. על המידע בסרטון זה מבוסס הסרטון שלו "ספירלות גל הזמן" (2 חלקים) שפורסם לפני כחודשיים. מי שמצא את החומר קשה מדי להבנה מבחינה תיאורטית, יוכל להיעזר בסרטון זה לשם הבהרת המונחים, המושגים, והמרחב הרוחני שאנו כולנו חלק ממנו. מי שלא ראה עדיין את "ספירלות גל הזמן", טוב יעשה אם יצפה תחילה בסרטון זה. אני רואה בסרטונים אלו בסיס חשוב מאין כמוהו להבנת המצב בו אנו נמצאים כיום, וכלי שלא יסולא בפז לאלו המבקשים להבין כיצד ניתן להיחלץ ממנו. במאמר מוסגר אוסיף, שהודות לסרטון זה הצלחתי לפתור לעצמי את השאלה בה אני מתחבטת מזה זמן רב: מדוע מדינת ישראל היא האגוז הקשה ביותר לפיצוח, הקשה ביותר לפיצוח, ומדוע דווקא כאן חוזרות על עצמן כל הזוועות שנשבענו שלעולם לא יקרו שנית: זהו מקום מושבה המוצהר של ה"ציונות" - שהיא בעצם תוכנית השליטה של ההונאה המתוחכמת הזו – נטוע כאן, בארצנו, בקרבנו. הריכוז האנרגטי הגדול ביותר של מאמינים "בדת" שקבעו עבורנו ה"ציונים" (או כפי שנכנה אותם מעתה – "הכוזרים") מהווה מגן תודעתי עוצמתי בלתי חדיר כמעט. Ian Parks - WAKING EARTH

תרגום וכתוביות - יעל רמון

שימרו והגנו על בריאותכם עם

נוגד החמצון החזק ביותר בעולם

אנטי מיקרוביאלי ואנטי דלקתי

bottle-and-box326x440.png

צבע הכסף

386010_2-666514694.png
Paybox.jpg
bottom of page