top of page

משפט העם | יום 3 | בדיקות PCR ורפואה | ד"ר סוניה פקובה | 19


(משפט העם) Grand Jury

הליך חקירת משבר הקורונה העולמי בראשות עו״ד ד״ר ריינר פולמיך ועו"ד נוספים מהעולם.


ד"ר פקובה היא ביולוגית מולקולרית מצכ'יה.

משנת 2006 היא חוקרת ומעצבת את טכנולוגיית בדיקות ה PCR בזמן אמת.

ד"ר פקובה חקרה ונבדקה את פתוגן הקורונה באמצעות שיטת ריצוף הדור הבא (ולא רק בשיטת סנגר המקובלת).

מדובר בשיטה מאוד מקיפה המאפשרת זיהו וריצוף של כל הגנום מתחילתו ועד סופו.

היא וצוות שלב ריצפו ודגמו מעל 30,000 דגימות חיוביות. הם מצאו שכל גל הדבקה נוצר זן/ מוטציה שונה וכי הזנים לא היו קשורים זה לזה. לאחר שהבינה שבדיקת ה PCR הסטנדרטית של דרוסטן (כפי שהומלצה ע"י ארגון הבריאות העולמי) לא טובה בלשון המעטה, ד"ר פקובה עשתה בקרת איכות חיצונית לבדיקה שהיא והצוות שלה המציאו שנקראת פריים 5 UTR שאושרה תחילה ברמה החיצונית ולאחר מכן גם פסקו הביקורות הפנימיות במדינה שלה (מצד הרשויות).

זוהי כאמור הבדיקה בטכנולוגיית ריצוף הדור הבא.

לבסוף, ד"ר פקובה טוענת שבדיקות ה PCR כשלעצמה לא מספיקה כדי לאמת אם מישהו באמת מדבק לקורונה (ולא רק מאומת כביכול) ונדרש תיקוף ממקור נוסף.

66 צפיות0 תגובות

שימרו והגנו על בריאותכם עם

נוגד החמצון החזק ביותר בעולם

אנטי מיקרוביאלי ואנטי דלקתי

bottle-and-box326x440.png

צבע הכסף

386010_2-666514694.png
Paybox.jpg
bottom of page