%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%

מקום לדעת KNOWHERE

  

יו-טיוב, גוגל, פייסבוק, וטוויטר מבצעים את שריפת הספרים הדיגיטלית הגדולה ביותר בעולם,

בעודן משתמשות בכוחן כדי לקדם את הנארטיב השקרי ולהסתיר את האמת מאוכלוסיית העולם. את הסרטונים, הידע והמידע, שאדריכלי הסדר העולמי החדש לא היו רוצים שתראו - תמצאו כאן. 

קונצרט סירים ומחבתות | סגר בכנסת

ארץ חדשה עם הוד קרובי 6# | סגר בכנסת - קונצרט סירים ומחבתות


בס״ד

סגר בכנסת - שנת 5781 ראש חודש שבט , 14.1.21


עד כאן ולא עוד!

אט אט ובצעדי ענק נחשפת מערכת השלטון הדיקטטורית הפועלת בכפייה תוך שהיא רומסת, הורסת, חודרת, פוגעת ומשתלטת על האדם ועל האדמה, האוויר והמים ועל חיינו אנו - בשיטתיות ובמומחיות, ברמייה ובעורמה ובמסווה של מגפה לכאורה ו"דאגה" לנו ולילדינו.

אנו עם שקם!


כולנו יחד פה אחד, מכריזים ומודיעים לאלתר על: - ביטול כפייה ואכיפת כפייה מכל סוג שהוא. - ביטול מצב החירום (כולל כל התקנות והסמכויות שנחקקו בתקופה זו). - ביטול כפיית חיסונים, ניסויים בבני אדם ובדיקות פולשניות. - ביטול הסנקציות, הדרכון הירוק והגבלת חופש התנועה. - ביטול הגבלת חופש הביטוי וצנזורת תקשורת חופשית. - ביטול הקמת מחנות עבודה ומתקני כליאה. - ביטול תשתיות עיר חכמה ופעילות מעקב על אזרחים באמצעות 5 ג'י. - התנתקות חד צדדית ומוחלטת מהאו"ם וארגוניו. - יציאה לחירות ועצמאות מה"אתחול הגדול" של שוויץ. - עצירת השתלטות תאגידים סינים ואחרים על תשתיות ומשאבי הארץ והטבע. - פיזור הכנסת המושחתת והקמת 12 מרכזי סיוע ומתן כלים מעשיים על בסיס גמילות חסדים. אנו בני חורין לעד!

בסירים ומחבתות, עלה נעלה, נתכנס ולא נרפה, נשמיע קול גדול ונישא באחריות המוטלת עלינו - לעצור את ההרס, החורבן והפשעים כנגד האנושות לאלתר. ֿֿ

כי אם לא נרעיש עכשיו, קולנו לא יישמע עוד!

אנו הבוחרים בקדושת החיים

נעשה ונצליח!


* בדנמרק יצאו אלפי בני אדם לפרלמנט ודפקו במשך 9 ימים על סירים ומחבתות וכל תקנות החירום בוטלו!


למקור (פייסבוק)

882 views12 comments

Related Posts

See All