top of page
Tea Plantation

KNOW

HERE

 חזון   Vision  

KNOWHERE | מקום לדעת הוקם להיות ערוץ התקשורת העצמאי הגדול ביותר בארץ, המציג תכנים שנוגעים בגילוי האמת, חיזוק הבריאות, וכלים ודעת לעתיד של כולנו.

 

ערוץ זה מנגיש תכנים שלא ניתן למצוא במקומות אחרים מפאת הצנזורה ויוצר תכנים מקוריים, אשר מהווים תרומה חברתית בהרחבת הדעת והקניית כלים מעשיים לרווחת הציבור. 

Cloudy Fog

 הצהרת משימה   Mission Statement 

 

KNOWHERE | מקום לדעת - מהווה ערוץ תקשורת חברתי, א-מפלגתי, לא מצונזר, אשר פועל להשיג ולהפיץ מידע איכותי ואמין, תוך שיתוף ויצירת תכנים מקוריים, ויצירת שיתופי פעולה להרחבת היריעה ומיקוד תחומי העניין - אמת, בריאות, עתיד.

KNOWHERE | מקום לדעת - יפעל בתדר חיובי, כישות חברתית - התנדבותית - שיתופית - עצמאית, עם כל יוצרי התוכן ומשתפי התוכן בערוציה השונים, ותפעל בעבור החזון בשקיפות מלאה תוך כדי שימור וקידום ערכים חברתיים.

חזון | הצהרת משימה
Knowhere Birthday
צפייה בסרטון
bottom of page